GRANTEX na diskusii o inováciách v zdravotníctve

3 minúty čítanie

Zdravotníctvo a témy s ním spojené sú podľa nášho názoru jednou z najdôležitejších oblastí, pretože sa bytostne dotýka každého jedného z nás. Nie nadarmo sa hovorí, že zdravý človek ma milión želaní, no chorý iba jedno, a to byť zdravý.

Aby sme boli dôstojným partnerom pri riešení projektov tohto zamerania, snažíme sa zúčastňovať podujatí, kde si vymieňame skúseností s odborníkmi v tejto sfére a získavame najnovšie poznatky o najnovších trendoch, inováciách a celkovom progrese v tomto komplikovanom systéme. "EIT Health Morning Health Talks 2022 – How can we collaborate on medical innovations?" bolo presne týmto typom podujatia.

Ako už samotný názov vystihuje, hlavnou témou tohto stretnutia úzkeho kruhu odborníkov bola diskusia o spolupráci na zdravotníckych inováciách nielen u nás, ale aj vo svete.

Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR prezentovalo svoje zámery, ako chce na Slovensku podporovať domáci inovačný ekosystém či už úpravami potrebnej legislatívy alebo komplexnou priamou podporou naviazanou na organizačné zmeny v jeho štruktúrach.

Profesor Arie Orenstein z izraelského Sheba Medical Center nás oboznámil zo systémom propagácie a podpory v ich krajine a ukázal nám viaceré výskumné aktivity, ktorými sa momentálne zaoberajú. Projekt 3D holografického premietania srdca alebo iných orgánov, kde si lekár pri vyšetrovaní pacienta vie podrobne pozrieť ako práve v danej chvíli v reálnom čase tento orgán pracuje, bol inšpirujúcim pohľadom do budúcnosti.

Pekka Kahri z fínskeho CleverHealth Network nám zas ukázal ich skúsenosti z tejto krajiny, aby sme sa vedeli inšpirovať pri budovaní a zlepšovaní toho nášho.

A nakoniec panelová diskusia s odborníkmi zo Slovenska, v ktorej sa hľadali odpovede na mnohé komplikované otázky, ktorými čelíme v našej krajine. Zástupcovia verejného a súkromného sektoru si vymieňali pohľady na danú problematiku s cieľom prispieť k zlepšeniu spolupráce v sektore.

Všetky užitočné informácie pozbierané na tomto podujatí budeme vedieť opäť raz využiť pri poskytovaní pomoci našim partnerom tak, aby sme maximalizovali pridanú hodnotu ich jednotlivých projektov či vízií.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky