GRANTEX členom Európskej asociácie inovačných poradcov

5 minút čítanie

V rámci rozvoja našej spoločnosti a zvyšovania úrovne poskytovaných služieb sa aktívne zapájame aj do vedľajších aktivít, ktoré podporujú činnosť podnikateľov, a tým zlepšujú kvalitu nielen podnikateľského prostredia, ale v konečnom dôsledku aj prostredia, v ktorom žijeme. Preto sme veľmi radi, že môžeme oznámiť vstup GRANTEX ADVISORY GROUP do Európskej asociácie inovačných poradcov.

V tomto roku sa naša skupina stala členom European Association of Innovation Consultants (EAIC) združujúcej aktívnych inovačných poradcov v oblasti európskych výskumných a inovačných projektov. Cieľom EAIC je podporovať malé a stredné podniky z členských štátov EÚ pri inovačných a výskumných projektoch. Zaisťuje jednoduchšiu výmenu informácií, prináša overené postupy a zdieľa v rámci skupiny odborné znalosti z oblasti výskumu, vývoja a inovácií. V súčasnej dobe skupina združuje 52 členov z 29 krajín Európy. Jej víziou je stať sa uznávaným celoeurópskym subjektom poskytujúcim profesionálne konzultantské služby pre programy zameriavajúce sa na financovanie výskumných, vývojových a inovačných projektov. V repertoári asociácie tak môžeme nájsť kľúčové slová nového programového obdobia jako napríklad EIC Accelerator, Horizon Europe, alebo Next Generation EÚ. Asociácia si kladie za cieľ rozvíjať synergie medzi poradenskými inštitúciami v rámci celej Európy, a ich spojením zvýšiť vplyv akcií EÚ na celú spoločnosť .

Aké sú reálne výhody členstva?

  • Budeme mať príležitosť vzájomne zdieľať skúsenosti s inštitúciami podobného zamerania v rámci jednotlivých krajín;
  • prispievať k ovplyvňovaniu budúcnosti programov financovania inovácií;
  • mať silnejšiu rokovaciu pozíciu vo vzťahu k EÚ inštitúciám;
  • mať prístup k včasným informáciám o programoch EÚ na financovanie inovácií a pravidlách účasti v nich.

Hlavným zmyslom zapojenia sa do obdobných aktivít sú predovšetkým výhody, ktoré tým plynú pre našich klientov. Pre tých budeme mať vďaka EAIC informácie o aktuálnych aj plánovaných programoch, ich podmienkach, zmenách, ale aj novinkách v oblasti financovania inovácií z prvej ruky. Zároveň budeme mať príležitosť lepšie využiť poznatky a skúsenosti získané riešením projektov pri ďalšom nastavovaní podmienok programov tak, aby viac zodpovedali potrebám podnikateľov. Efektívnejšie nastavenie podmienok reagujúcich na praktické problémy a nedostatky budú uľahčovať celý proces čerpania, čo pomôže vytvoriť prostredie pre úspešnú realizáciu kvalitných výskumných a inovačných projektov na európskej úrovni.

Implementácia a realizácia iniciatívy Next Generation EU

EAIC sa pravidelne zúčastňuje a podieľa na príprave mnohých akcií, v minulom týždni bola súčasťou začatia NextGenEU Innovation Forum. Akcia bola súčasťou 1. summitu Európskeho inovačného priestoru organizovaného pod záštitou Európskeho parlamentu. V súčasnej dobe, keď sú plány Next Generation EÚ už implementované, boli predstavené a prediskutované prvé skúsenosti, kľúčové faktory úspechu, ale aj výzvy, ktoré sa objavili. Cieľom týchto diskusií je, aby sa osvedčené postupy v jednom alebo druhom členskom štáte mohli replikovať v iných členských štátoch. Osobitný dôraz sa kládol na tie projekty, ktoré sa zaoberajú ekologickým prechodom a ktoré sa týkajú všetkých členských štátov. K investíciám do inovácií a čistých technológií, ktoré poháňajú zelenú a digitálnu transformáciu, totiž nabáda aj výkonný podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis.

V rámci tejto akcie EAIC predstavila druhú aktualizáciu svojej hlavnej publikácie „Príručka NextGenerationEU“, na ktorej tvorbe sa za Slovensko významne podieľala skupina GRANTEX ADVISORY GROUP. Prvé vydanie bolo publikované už v júli 2021, kedy boli Európskou komisiou prijímané prvé národné plány obnovy. Súčasná publikácia sumarizuje ročný posun od prijatia prvých národných plánov obnovy v jednotlivých členských krajinách. K tejto udalosti bola vydaná tlačová správa informujúca o zásadných novinkách a obsahu príručky. Plný obsah príručky si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky