Financie z Plánu obnovy do oblasti zelenej ekonómiky už v apríli

5 minút čítanie

Plán obnovy a odolnosti má byť spolu s Operačným programom Slovenska jedným z hlavných zdrojov, z ktorých sa v nasledujúcich rokoch budú čerpať finančné prostriedky na reformy a investície vedúce k zvýšeniu kvality života občanov Slovenskej republiky na úroveň Európskej únie. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít, v rámci ktorých sa do roku 2026 uskutočnia desiatky reforiem a budú k dispozícii miliardy eur na investície. Priority sú ďalej rozdelené do niekoľkých podoblastí (tzv. komponent), pre ktoré je vyčlenený konkrétny balík peňazí. 

Práve v rámci jednej z týchto kľúčových prioritných oblastí – Zelená ekonomika, sa už čoskoro dočkáme prvej výzvy. Konkrétne sa hovorí o výzve do podoblasti Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra, ktorá bude zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. 

Ďalšie výzvy do tejto oblasti budú pokračovať podľa nižšie uvedeného harmonogramu, ktorý zverejnilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojich stránkach. Treba však pripomenúť, že všetky projekty podporené z Plánu obnovy bude potrebné zrealizovať do júna 2026. 

5 hlavných priorít Plánu obnovy a odolnosti:

 • Zelené hospodárstvo (2 301 mil. EUR)
  • Obnoviteľné zdroje enerigie a energetická infraštruktúra

  • Obnova budov

  • Udržateľná doprava

  • Dekarbonizácia priemyslu

  • Adaptácia na zmenu klímy

 • Vzdelávanie (892 miliónov EUR)
  • Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

  • Vzdelávanie pre 21. storočie

  • Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

 • Veda, výskum a inovácie (739 miliónov EUR)
  • Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja,inovácií a digitálnej ekonomiky

  • Lákanie a udržanie talentov

 • Zdravie (1 533 mil. EUR)
  • Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

  • Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

  • Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

 • Efektívna verejná správa a digitalizácia (1 725 mil. EUR)
  • Zlepšenie podnikateľského prostredia
  • Reforma justície
  • Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

  • Zdravé verejné financie

  • Digitálne Slovensko (Štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, aj.)

Predpokladaný harmonogram výziev - Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

ROK 2022 

 • Apríl - Jún                        Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE
 • Jún - August                   Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE - bioplynové stanic
 • Jún - August                   Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE - vodné elektrárne
 • Október - November    Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy
 • Október - December    Investície do zvyšovania flexibility ES pre vyššiu integráciu OZE - prečerpávacie vodné elektárne

ROK 2023

 • Február - Marec        Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE
 • Apríl - Máj                   Investície do modernizácie existujúcich ZE z OZE - bioplynové stanice
 • Apríl - Máj                   Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy
 • Apríl - Jún                   Investície do zvyšovania flexibility ES pre vyššiu integráciu OZE - elektrolyzéry na výrobu vodíka

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky