Dve nové výzvy pre začínajúcich a mladých poľnohospodárov - podpora až 50 000 EUR

3 minúty čítanie

Dňa 31. 3. 2022 PPA Výzvu č. 53/PRV/2022 pre podopatrenie 6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov a Výzvu č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. 

Okrem základných informácií o oprávnenosti výdavkov a oprávnenosti žiadateľa upozorňuje PPA na vybrané podmienky oprávnenosti preukazujúce sa pri podaní žiadosti.

Pri výzve č. 54 určenej pre začínajúcich mladých poľnohospodárov musí štandardný výstup podniku byt'v intervale od 10 000 do 50 000 €. Pri výzve č. 53 určenej na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov musí štandardný výstup podniku spadať do intervalu od 4 000 do 9 999 €.
Tu ešte dopĺňa, že v prípade rastlinnej výroby sa výstup preukazuje na základe žiadosti o priame platby podanej v termíne na predkladanie žiadostí o priame platby v roku 2022, tj. do mája 2022.
V prípade žiadateľa zaoberajúceho sa živočíšnou výrobou a nežiada v roku 2022 o priame platby na plochu sa štandardný výstup preukazuje prostredníctvom zvierat registrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii ku dňu podania žiadosti o NFP.

Finančný príspevok je stanovený pre obe výzvy paušálne, oprávnené výdavky sa nepreukazujú a sú bez obmedzení. Na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov je pomoc 15 000 EUR, pre začínajúcich mladých poľnohospodárov je stanovená pomoc 50 000 EUR na žiadosť. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať od 1. 7. 2022 až do 30. 9. 2022.

Podrobnejšie informácie o Výzve č. 53/PRV/2022 nájdete v našom Prehľade dotácií, rovnako ako o Výzve č. 54/PRV/2022

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky