AKTUALIZÁCIA PLÁNU OBNOVY: Nové zelené reformy

3 minúty čítanie

Plán obnovy Slovenska predstavil ku koncu apríla 2023 nové zelené reformy a investície za 403 mil. EUR. Slovensko sa aktívne chopilo možnosti pridať do plánu obnovy novú zelenú kapitolu s názvom REPowerEU, pričom sa prostriedky na pôvodných päť oblastí znížia o vyše pol miliardy EUR. Zníženie celkovej sumy pre Slovenskú republiku bude však mierne, z pôvodných 6,575 miliardy EUR na 6,410 miliardy EUR.

Aktualizácia slovenského plánu obnovy je predrokovaná s Európskou komisiou (EK), teraz má dva mesiace nato, aby posúdila návrh a prípadné dodatočné otázky a úpravy. Konečné schválenie úpravy plánu obnovy sa vyžaduje od Rady ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin), ku ktorému môže dôjsť už v júli 2023.

Ciele aktualizovaného plánu obnovy a teda pridanej novej kapitoly REPowerEU sú:

 • Znížiť závislosť od fosílnych palív z Ruskej federácie,
 • Úspora energie,
 • Výroba čistej energie,
 • Diverzifikácia dodávok energie.

K akým zmenám v rámci Plánu obnovy príde? Zameria sa prevažne na tieto 4 kľúčové oblasti:

1. Energetika a povoľovacie procesy (150 miliónov EUR):

 • zjednodušia sa environmentálne povoľovacie procesy,
 • podporí sa udržateľná energetika,
 • vytvorí 2 pilotné zóny na rozvoj veternej energie na Slovensku,
 • zlepší využívanie geotermálnej energie a spracovanie bioodpadov,
 • investuje do prenosovej a regionálnych distribučných sústav.

3. Udržateľná doprava (85 miliónov EUR):

 • nakúpi ďalších 5 súprav elektrických vlakov pre východné Slovensko,
 • zrealizuje dva nové úseky trolejbusových tratí v Bratislave,
 • nakúpi 10 nových električiek v Bratislave.

2. Obnova budov (149 miliónov EUR):

 • zreformuje spravovanie budov štátnej správy,
 • podporí vznik databázy o energetickej hospodárnosti budov,
 • posilní podporu obnovy rodinných domov, najmä pre domácnosti trpiace energetickou chudobou,
 • zlepší energetickú hospodárnosť štátnych budov,
 • navýši alokáciu na obnovu verejných a pamiatkovo chránených budov.

4. Rozvoj zelených zručností (15 miliónov EUR):

 • upraví vzdelávacie programy na stredných odborných školách tak so zameraním na OZE, cirkulárnu ekonomiku, či elektromobilitu,
 • vytvorí vzdelávacie programy pre pedagógov v týchto oblastiach,
 • vybaví školy tak, aby boli pripravené na praktické vyučovanie.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky